by  in Delftski

Algemene Verordening Gegevensbescherming’(AVG)

Beste leden van s.v. Delftski

Vanaf 25 mei 2018 is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’(AVG) in werking getreden. De AVG geldt ook voor onze vereniging en daarom heeft het bestuur een Privacyverklaring opgesteld waarin beschreven is hoe de vereniging omgaat met privacy gevoelige informatie van de leden.

De ‘privacyverklaring’ is openbaar en is in zijn geheel geplaatst op onze website. Door op HIER te klikken wordt u doorgelinkt naar de betreffende pagina op de website.

Wat merkt U als lid van de van de nieuwe regels en moet u zelf iets doen? Nee, U heeft niets te doen, want de verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw gegevens ligt bij de vereniging.

Bij aanmelding voor het lidmaatschap en trainingen en overige activiteiten wordt gevraagd om in te stemmen met hetgeen in de privacyverklaring is gesteld.

In de verwachting u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd’

Het bestuur van s.v. DelftSki

Rene du Chatenier FotografieAlgemene Verordening Gegevensbescherming’(AVG)