Nieuwjaars toespraak 2 januari 2016

P1020035Het is weer zover het jaar kantelde naar een nieuw getal. Aan het begin van een jaar vertel ik meestal een kort verhaal over het wel en wee van de vereniging Delftski. Vorige jaar heb ik wat herinneringen opgehaald uit jeugd belevenissen. Een aantal van de aanwezige vond het een feest van herkenning en één van de aanwezigen riep dat dit geen praatje was om jonge leden te werven voor Delftski. Wij proberen al vele jaren om jonge mensen bij de vereniging binnen te halen wat tot op heden niet is gelukt. Ook het adverteren in de Delftse-courant heeft daar in geen verandering kunnen brengen.

In een bestuursvergadering is het idee geopperd om onze vereniging bekendheid te geven als een club van jonge ouderen, denk hierbij aan de leeftijd van ± 45 jaar en ouder, om daarmee de markt op te gaan. Als ondersteuning voor deze gedachten er was in het nieuws dat veel wintersporters rond de leeftijd van 40 en 50 jaar, slecht of bijna ongetraind aan die vakanties beginnen. Dit is en was vooral de laatste jaren merkbaar aan veel letsel bij terugkomst en een toenemend aantal gipsvluchten. Delftski zou hier op kunnen inspelen middels advertenties, maar helaas heeft de ALV van maart 2015 in grote wijsheid anders besloten.

We sloten het boekjaar met een verlies van € 114.35 met een voorziening uit de skirunners van € 1500,–. Het vorige boekjaar sloten wij af met een verlies van € 634,54 met een voorziening uit de skirunners van € 5000,–. We hebben het dit afgelopen jaar financieel dus redelijk gedaan. In de begroting van 2016 naar 2017 hebben we geen voorziening uit de skirunners opgenomen. Wel is wederom het aantal leden licht gedaald per;
1-10-12 waren er 389 leden
1-10-13 waren er 361 leden
1-10-14 waren er 330 leden
1-10-15 zijn er nog 326 al of niet betalende leden.
Deze leden hebben zich opgegeven voor 24 mogelijke trainingen. Per jaar zijn dat ± 588 stuks trainingsuren. We hebben in de zomer 7 buiten trainingen met 144 deelnemers en in de winter 11 buiten trainingen en 6 binnen trainingen met 283 deelnemers.

We hebben vooralsnog niet het aantal trainingen moeten beperken. Met de regel minimaal 10 deelnemers betalen voor 12 hebben we de trainingen in stand kunnen houden. Er zijn in het jaar 2015/16 twee trainingen die onder de 12 inschrijvingen hadden. De penningmeester heeft de deel nemende leden van één binnen training en de winter duurloop training gevraagd om de aanvulling te storten wat ook grotendeels al is gelukt.

Aan het begin van de wintertraining hebben zich in de Nordic Walking groepen een explosieve groei voorgedaan. De winter zondagochtend training en de dinsdagochtend training bij het Rietendak hebben een aantal van resp.19 en 15 deelnemers. Dit is omdat veel Fitwalk trainende leden door Wim Pijnacker zijn verleid om te gaan Nordic Walking. Het grote voordeel is dat het aantal Fitwalk trainende daardoor een overzichtelijker aantal heeft gekregen.

Het enthousiasme van Wim Pijnacker als trainer en als trainingsorganisator heeft binnen de vereniging een positieve verandering gegeven. Zo werden er mede door zijn inzet een cursus reanimatie georganiseerd met ruim 20 deelnemers. Er was ook een avondvullende informatie van een podoloog die uitleg gaf over looptechniek en te gebruiken soorten schoeisel. De organisatie en coördinatie van de trainers heeft een professioneler beeld. We hebben nog geen prijs van trainer van het jaar maar als we die hadden ingesteld krijgt Wim die van het afgelopen jaar. En nieuw vast trainingsbezigheid op de Delftski kalender (zie hiervoor ook de site van Delftski) wordt het wandelen georganiseerd door Henk van Bergen.

De gemiddelde leeftijd van de leden geeft een lichtte stijging te zien ten opzichte van de meting die 12 november 2011. Op het Lustrumfeest van het 45 jarig bestaan had ik deze berekening ook gemaakt en was de gemiddelde leeftijd 15-05-1953 Eén van de leden had die gemiddelde leeftijd toen. (Aad Boer)
Dit jaar zijn we gezakt naar 15-06-1951. 2 jaar en een maand ouder. Ons oudste lid komt uit 12-12-1922 (Vincent Post) en ons jongste lid komt uit 22-9-1976 (Leontien Akker).

Dit jaar bestaat Delftski 50 jaar en gaan we dit op een gepaste manier vieren in november 2016. De organisatie staat nog niet maar als de datum en plaats bekend zijn zal die tijdig bekend worden gemaakt.

Als laatste wil ik even stil staan bij de mededelingen en gebeurtenissen die een aantal van onze leden het afgelopen jaar hebben te horen hebben gekregen. Ze kregen de mededeling dat ze ziek zijn en ze zich moeten voorbereiden op een aantal lichamelijke slopende behandelingen met als doel levensreddend te zijn. Het nieuwsbericht op een zaterdagochtend van een auto ongeluk in België kreeg een nog diepere betekenis, nadat bekend werd dat het directe familie was van één van onze leden.

Als Delftski bestuur willen wij onze leden gezondheid en een sportief en gelukkig 2016 wensen.

Nieuwjaarsreceptie_2016

Rene du Chatenier FotografieNieuwjaars toespraak 2 januari 2016