Van het Bestuur

Uw bestuur in de nieuwe samenstelling bestaat nu bijna 6 maanden en met de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar lijkt het ons goed om jullie puntsgewijs te informeren over een aantal zaken die momenteel aan de orde zijn en die in de nabije toekomst gaan spelen.

  1. 1. Samenstelling van het bestuur en commissies:

Sinds 4 april 2017:  voorzitter Ruud Beaufort. Reeds vele jaren lid van de vereniging. In het verleden heeft hij al de functie van penningmeester bekleed.

Eveneens per 4 april 2017 : secretaris Ruud Quick, ook al lang lid en deed in verleden de activiteitencommissie en redactie van de website.

En de zittende bestuursleden Alex van Leeuwen  (penningmeester), Marjolein Plessius (Communicatie en PR) en Wim Pijnacker (coördinator Trainingen).

Activiteitencommissie : Jan van de Bos. Wie kent hem niet want hij doet het al heel lang;

Reiscommissie : Gerard Daman. Oud voorzitter.

Dit team heeft de mooie taak om de vereniging voor de komende jaren sportief en gezond te houden.

  1. 2. Algemene Ledenvergadering

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 20 september. Het tijdstip dat de algemene ledenvergadering (ALV) werd gehouden is in het verleden door omstandigheden naar de maand maart opgeschoven. Zowel het oude als het nieuwe bestuur vonden dit onwenselijk en daarom houden we de ALV op zondag 10 december 2017. Noteer deze datum dus alvast in de agenda.

  1. 3. Zomertraining 2017

De zomertraining is voorspoedig en zonder problemen verlopen. De overgang van ons oude vertrouwde honk Phoenix naar V.V. DHL is inmiddels al enige maanden geleden en de algemene indruk is dat wij warm en prettig zijn onthaald en dat wij ons er al aardig thuis voelen.

  1. 4. Winterseizoen

Nu staat het winterseizoen voor de deur en beginnen vanaf 1 oktober de binnen-en buitentrainingen weer. De inschrijving voor de trainingen zijn in volle gang en de aanmeldingen komen gestaag binnen. Daarbij is het ook verheugend dat zich ook een aantal nieuwe potentiële leden zich hebben gemeld met het verzoek om een proeftraining bij te wonen. Dat is altijd mogelijk, dus als u in uw omgeving mensen kent die willen werken aan hun conditie in een niet competitieve omgeving laten zij zich dan melden via info@delftski.nl

Trainingen

Ten aanzien van de trainingen is te melden dat, mits het aantal inschrijvingen voldoende is (lees financieel dekkend), het aantal wintertrainingen ongewijzigd blijft t.o.v. de afgelopen jaren. Onze trainers, die uit eigen gelederen komen en daardoor goed weten wat de deelnemers wel en niet willen en kunnen, staan klaar om jullie conditie en fitheid met lopen en oefeningen te behouden of, beter nog, te verbeteren. Wel zijn er enige verschuivingen en aanvullingen voor de zondagmorgen noodzakelijk gebleken vanwege de omvang  van de groepen en beschikbaarheid van trainers.

Met name de fitwalkgroep is dermate omvangrijk dat met de inzet van 1 trainer niet de door ons gewenste kwaliteit en aandacht kon worden gegarandeerd. Daarom verheugt het ons om te kunnen melden dat onze zeer bekwame en geroutineerde trainer Cor Alkemade bereid is gevonden de training van de 9 uur groep samen met Lia Prins te verzorgen. Op deze manier denken wij de diversiteit binnen deze groep beter te kunnen opvangen.

Bezoek voor het volledige overzicht van de trainingen onze website.

Bezetting trainingen

In de aanhef van dit blokje hebben wij aangegeven dat het wel of niet doorgaan van een training afhankelijk is van het aantal deelnemers. Vuistregel hierbij is dat in beginsel per training minimaal 12 deelnemers moeten zijn ingeschreven om de training in financieel opzicht quitte te laten spelen. Met nog enkele weken te gaan voor dat de trainingen gaan aanvangen moeten wij helaas melden dat de donderdagavond-training zich in de gevarenzone bevindt en wellicht geen doorgang kan vinden. Hopelijk melden zich nog voldoende deelnemers zich aan om deze training door te kunnen laten gaan.

  1. 5. Sociale en vriendschappelijke samenhang

In onze vereniging kennen de meeste leden elkaar lang en goed en de sociale en vriendschappelijke samenhang groot maar, hoewel het onderlinge contact groot  is, hoort het bestuur niet altijd (tijdig) dat het met een lid minder goed gaat. Vanwege onze stijgende leeftijd is de kans dat  ongemak optreedt helaas mogelijk. Hoewel dit raar klinkt stellen wij het op prijs dit te horen zodat het bestuur hier passend op kan reageren. Berichten kunt u mondeling doorgeven aan uw bestuur en trainers of via info@delftski.nl.

  1. 6. Lief en leed

Aansluitend op het vorige stukje wensen wij Marijke Kester een voorspoedig herstel toe van haar gebroken arm die zij opliep tijdens de Meijendel-training en hopen haar weer snel te kunnen begroeten op de training.

  1. 7. Reanimatietraining

Naast valpartijen en verzwikte enkels e.d. kan er ook een veel ernstiger calamiteit optreden, hartproblemen bijvoorbeeld. Onze trainers hebben allen, naast de verplichte EHBO-opleiding, ook een gecertificeerde reanimatie training gevolgd en weten hoe zij moeten handelen in geval van hartfalen. Regelmatig volgen zij vervolg- en opfristrainingen om de laatste stand van zaken tot zich te nemen. Op 23 oktober a.s. staat gepland voor onze de trainers om hun periodieke reanimatietraining te volgen.

Net zoals dat in het verleden ook al was staat de training ook open voor alle leden. Wil je meedoen, meldt je dan aan via secretaris@delftski.nl

. De kosten van deze training die 1 avond duurt bedraagt 20€. Indien er teveel aanmeldingen voor deze avond zijn, zal of zullen er meerdere avonden worden ingepland.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben horen wij die graag via secretaris@delftski.nl

Voor nu, wenst uw bestuur u een sportief en vooral gezond winterseizoen toe.

Rene du Chatenier FotografieVan het Bestuur